Van energiecentrale naar unieke woonwijk

Nieuw Harculo Zwolle:

een unieke wijk

Het terrein van de voormalige IJsselcentrale wordt de komende jaren aangepast. Het wordt een duurzame en unieke woonwijk met een sterke verbinding met de natuur. Deze bijzondere locatie tussen stad en natuur is de enige plek waar ‘Zwolle’ straks aan de IJssel kan wonen. 

De wijk zal bestaan uit kleinschalige, gezellige buurtjes. Er komen woningen in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur. Grondgebonden woningen maar ook appartementen. Zo ontstaan er leuke woonbuurten, met een grote afwisseling aan woningen die passen bij verschillende woonbehoeften en levensfasen. 

Ambities en uitgangspunten

De verwachting is dat in de tweede helft van 2025 het grondwerk start ter voorbereiding van de bouw vanaf 2026. Onze ambitie is dat de nieuwe wijk met ongeveer 500 woningen in 2028-2030 klaar is. 

Duurzame wijk

Nieuw Harculo wordt een duurzame wijk. De woningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan optimaal gebruik van het dakoppervlak voor zonnepanelen, het voorzien van gebouwen met warmte koude opslag en een zeer lage temperatuur netwerk. Daardoor kunnen woningen efficiënt verwarmd en gekoeld worden. Ook het plaatsen van publieke en private laadinfrastructuur draagt bij aan duurzame inrichting van de wijk.

Sterke verbinding met de natuur

De wijk krijgt een sterke verbinding met de natuur. Hiervoor wordt samen met betrokkenen gekeken naar de wijze waarop de natuurwaarden in het gebied behouden en versterkt kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor natuur-inclusief bouwen, versterking van de biodiversiteit en nieuwe natuur (zowel buitendijks als binnendijks). 

Wilt u meedenken?

De plannen voor Nieuw Harculo worden in zorgvuldig overleg met de omgeving gemaakt. Omwonenden, belangenorganisaties en belangstellenden denken actief mee. Dit gebeurt tijdens één-op-één gesprekken en bijeenkomsten. Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe wijk goed in de omgeving past. Zo maken we een unieke wijk in Zwolle. Denkt u ook mee?

Bestaande gebouwen:

een nieuwe bestemming

Het hoofdgebouw van de energiecentrale is gesloopt in 2018. Een deel van de centrale, het dienstengebouw en koelwatergebouw zijn behouden. BOEi is eigenaar van het voormalige dienstengebouw, de hijshal/magazijn/werkplaats en het koelfiltergebouw. 

Er komt ruimte voor werkfuncties, horeca, ontspanning en cultuur. De bestaande gebouwen krijgen een nieuwe bestemming en de ruimte rondom de gebouwen bieden nieuwe ontmoetingsplekken. Deze ontwikkelingen zijn al in gang gezet door BOEi en Studio Ronald A. Westerhuis (Zwolle / Shanghai), metaalkunstenaar met Zwolle als thuisbasis. BOEi richt zich op de hijshal en het dienstengebouw en Ronald Westerhuis zal zijn intrek nemen in het koelwatergebouw (Cool Water). 

Voortraject door ENGIE

In 2012 heeft de directie van ENGIE besloten om de voormalige energiecentrale uit bedrijf te nemen en te ontmantelen. De sloop van het hoofdgebouw van de centrale volgde in 2018. 

Op verzoek van de gemeente Zwolle heeft ENGIE een gebiedsvisie opgesteld om de mogelijkheden voor een mooie nieuwe wijk op deze locatie te onderzoeken. Dit deden zij samen met de omgeving. In juli 2021 is de definitieve Gebiedsvisie IJsselcentrale & Omgeving vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het terrein is in het najaar van 2023 verkocht aan ontwikkelaar Reales. Ook Reales vindt een goede samenwerking met de omgeving van groot belang. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief