Samen bouwen aan een nieuwe wijk

Meedenken over de wijk

Het ontwikkelen van Nieuw Harculo gebeurt in samenspraak met de omgeving. Omwonenden, belangenorganisaties en belangstellenden denken actief mee. Dit gebeurt tijdens één-op-één gesprekken en bijeenkomsten. Zo worden belangen, ideeën en kennis vanuit de omgeving gedeeld en meegenomen in de plannen voor de nieuwe wijk. Is iets niet mogelijk? Dan wordt dit duidelijk uitgelegd. 

Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe wijk goed in de omgeving past. Zo maken we een unieke wijk in Zwolle. 

Wanneer en waarover kunt u meedenken?

U kunt op meerdere momenten meedenken. Eerder hebben ook al veel inwoners van Zwolle meegedacht bij het maken van de Gebiedsvisie die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Natuurontwikkelingsplan en Ruimtelijk Ontwikkelplan

Momenteel worden het Natuurontwikkelingsplan (NOP) en het Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) gemaakt. Hierover is overleg met direct omwonenden en verschillende belangenorganisaties. 

Op woensdag 20 maart 2024 heeft er een middag- en een avondbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle aanwezigen bijgepraat en werden de plannen tot dan toe voorgelegd. Er waren schetsen te zien van de nieuwe woonwijk en de natuur om een idee te geven waar de woningen, de wegen en het groen komen. Op deze beelden was de exacte architectuur nog niet te zien. Dit volgt later dit jaar. 

Ook Ronald A. Westerhuis, BOEi en Belangengroep Oldenelerpark waren aanwezig bij de bijeenkomsten. Zij presenteerden respectievelijk hun plannen voor de Koelwaterhal, de hijshal en de herinrichting van het Oldenelerpark. 

Omgevingsplan

In het najaar van 2024 wordt het Omgevingsplan opgesteld. Ook dit plan wordt aan u voorgelegd. Dit gebeurt naar verwachting tijdens bijeenkomsten in de winter van 2024

Wanneer en waarover kunt u meedenken?

U kunt op meerdere momenten meedenken. Eerder hebben ook al veel inwoners van Zwolle meegedacht bij het maken van de Gebiedsvisie die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Natuurontwikkelplan en Ruimtelijk Ontwikkelplan

Momenteel worden het Natuurontwikkelplan (NOP) en het Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) gemaakt. Hierover is overleg met direct omwonenden en verschillende belangenorganisaties. 

Op woensdag 20 maart 2024 wordt een middag- en een avondbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt verteld waar we nu staan en worden de plannen tot nu toe aan u voorgelegd. U ziet schetsen van de nieuwe woonwijk en de natuur. Zo krijgt u een idee waar de woningen, de wegen en het groen komt. Op deze beelden is de exacte architectuur nog niet te zien. Dit volgt later dit jaar. 

Ook Ronald A. Westerhuis, BOEi en Belangengroep Oldenelerpark zijn aanwezig bij de bijeenkomsten. Zij presenteren respectievelijk hun plannen voor de Koelwaterhal, de hijshal en de herinrichting van het Oldenelerpark. 

Omgevingsplan

In het najaar van 2024 wordt het Omgevingsplan opgesteld. Ook dit plan wordt aan u voorgelegd. Dit gebeurt naar verwachting tijdens bijeenkomsten in de winter van 2024

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief